Neden AYA?

HAKKIMIZDA - FARKIMIZ

Neden AYA?

 • Uygulama öncesinde mutlaka ihtiyaç analizi yapıyoruz.
 • Hedef kitleyi ölçüyoruz.
 • Çözümlerimizi ihtiyaca göre tasarımlıyoruz.
 • Katılımcıların gelişim alanlarını tespit ediyoruz. (Assessment Systems)
 • Uygulamalardan sonra mutlaka geri bildirim değerlendirme yapıyoruz. 

  (Uygulama öncesinde koyulan hedefler ile ortak belirlenen süre sonra uygulama sonrasında elde edilenler arasındaki gelişimi değerlendiriyoruz.)

FARKIMIZ

AYA eğitimleri, ilgili kurum ve kuruluşun ihtiyacına uygun, özel olarak tasarımlanmaktadır.
AYA, çalışmalarını 6 aşamada gerçekleştirmektedir:


1. Aşama

Katılımcılara özel test ve ölçümler, iş ve sosyal alanlardaki güçlü ve zayıf yönleri belirlemek amacıyla kişilik analizleri yapılır.

2. Aşama

Konusunda uzman eğitimci ve uygulamadan gelen gözlemcilerimiz vasıtasıyla tam olarak eğitim ihtiyaçlarının ne olduğu bilimsel yöntemler yardımıyla tespit edilir. Yöntemlerden bazıları:

 • Kişisel Yetkinlik Envanteri
 • Diagnostics
 • Bireysel Farkındalık Analizi
 • Yönetici Mülakatları
 • Ön-Test
 • Saha Gözlem
 • Gizli Müşteri

3. Aşama

Her iki ölçüm ve gözlem sonuçları birlikte değerlendirilerek uygulama planı hazırlanır. Bu aşamanın ayrıntısı:

 • Danışmanlık
 • Bireysel Koçluk
 • Takım Koçluğu

4. Aşama

Eğitim uygulamaları gerçek hayatta karşılaşılan problemlere vaka çalışması yaklaşımı ile uygulama ağırlıklı pratik ve hızlı çözüm önerilerinin sunulması şeklindedir.

5. Aşama

Eğitim sonuçlarının kontrol safhasında ölçme ve değerleme yapılmasıdır. Değişim ve Gelişim programlarımızın öncesinde ihtiyaç tespiti aşamasında yaptığımız çalışma, analiz ve envanterleri, program sonunda tekrarlarız. Ara Değerlendirme Toplantıları (eğitimlerden (1) ay sonra) mantığı ile geri besleme ile döngü tamamlanır.

AYA Yönetim ve Gelişim Merkezi, bu yönü ile bireysel donanımları arttırıp geliştirmekte ve aynı zamanda sürdürülebilir karlılık yarışında kurum ve kuruluşlara aktif destek vermektedir.

6 Aşamalı AYA Çalışma Sistemi

 1. İhtiyaçların Tespiti
 2. Belirlenen İhtiyaçların Onaylanması
 3. Ulaşılması Arzulanan Hedeflerin Belirlenmesi
 4. Uygulama
 5. Kontrol: Varsa Sapmaların Analizi
 6. Geri Bildirim