Faaliyet Alanlarımız

Üretim ve Teknoloji Yönetimi

IT Teknolojileri ile Stratejik Değer Yaratma

Başarılı bir çevre yaratmak ve endüstriyel operasyonlarınızın etkilerini maksimize etmek için şirket operasyon yapısının değişimi ve gerçek dünya simülasyonları ile bunları geliştirme yetenekleri kazandırılacaktır.

Yönetici Üretim Deneyimleri

Üretim sürecinde kritik başarı faktörleri, temel performans göstergeleri ile yönetim. Kritik başarı faktörlerinin oluşturulması.

Üretim Stratejisi

Hissedarlarınızın değerlerini korumak içim operasyonlarınızı optimize edin. Tüketici deneyimlerini arttıracak stratejiler benimseyin, finansal performansınızı arttırın ve rekabetçi bir avantaj elde edin.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tıkanıkları aşın, etkin işleme mekanizmaları tasarlama becerisi ve bunları yapmak gerekli adımlar bu programda kazandırılacaktır.

Satın Alma ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

Operasyonlarınızda köklü değişiklikler yapın. Bu sayede daha dinamik ve işbirlikçi bir çevre yaratabilirsiniz. Örneğin daha iyi bir tedarik zinciri gibi.

Firmalarda (Yurt Dışından Tedarik) Kararları

Endüstriyel operasyonlarınızı maksimum etkinlik için ve başarılı bir çevre için değiştirin. Gerçek dünya deneyimlerine dayanarak simülasyonlar geliştirin.

Kalite Yönetimi ve Verimlilik

Verimlilik karılık ilişkileri ve sürdürülebilirlik algılanan kalite yönetiminden geçer.