Faaliyet Alanlarımız

Yönetim & Organizasyon

Değişim, Değişim, Değişim

Katılımcılar değişimin sürecinin uygulanış biçimini ve kazanılan becerileri organizasyon içine yansıtma becerisi kazanacaklar. Örneğin, grup içi çatışma gibi.

Yönetici Geliştirme Programı

Kişiselleştirilmiş aksiyon planının ana hatları ve yol haritası üzerinde yoğunlaşacaktır. Program, ulusal ve küresel öğeleri bir arada değerlendirme olanağı sunmaktadır.

Kadınlar için İleri Düzey Liderlik Programı

Eğitim programı kadın adayları bilgi ve yetkinlik kazandırarak orta yönetim ve ilerisine yükseltecek becerileri kazandıracaktır. Bu program boyunca liderlik becerileri yoğun grup içi eğitimler, bireysel kariyer değerlendirmeleri, bireysel koçluk, vaka çalışmaları ve simülasyonlarla geliştirip güçlendirecektir.

21. Yüzyılda Şirket Yönetmek

Yönetim Kurulu üyeliği sorumluluklarınızı kolay çözümlemenize yönelik bir programdır. Daha etkili bir yönetici olmak için stratejik bir bakış açısı kazandırılacaktır.

Yönetimin 32 Altın Kuralı

Yönetimde öncelikler, hızlı karar verme ve uygulama teknikleri, çatışmaların sınırlanması, empati ve şirket kültürünün önemi programın içeriğini oluşturmaktadır.

Kadınlar İçin Yönetici Geliştirme Programı

Şirket yönetici eğitimine kapsamlı bir yaklaşımla, etkin bir kurul üyesi olma, pratik yöntemleri öğrenme becerileri kazanacaksınız.

Aile Girişimlerini Yönetme

Yeni yönetim ve liderlik becerileri ile şirket ortaklarının, aile üyelerinin, bağımsız yöneticilerin sorumlulukları ve rollerini farklılaştırma kazandırılacaktır.