Faaliyet Alanlarımız

Satış ve Pazarlama

Satış Gücü Etkinliğini Artırmak

Bu program üst yöneticilere karlılık ve büyüme üzerinde en çok etki yaratan satış stratejisi kararları üzerine odaklanma becerisini kazandıracaktır.

Dağıtım Kanalı Yönetimi: Pazara uygun Büyüme Stratejileri

Kanıtlanmış bir yapı üzerinden piyasa ve satış çabalarınızı nasıl birleştirebileceğinizi, toptan satış yaptığınız şirketlere ve perakende satış yaptığınız müşterilerinize nasıl daha etkin ulaşabileceğinizi uygulamalı olarak gösterecektir.

Yeni Ürün ve Hizmet Yeniliği

Yeniliklerin etkisini maksimize etmek için organizasyonunuz mutlaka doğru dizayn, geliştirme ve piyasa stratejisini benimsemelidir.

Markanızı Yaratmak, Büyütmek ve Yeniden Canlandırma

Marka yaratama süreci, marka yaratma süreci öncesi atılması gerekli adımlar. Şirket markasını koruyabilme, farklılaşma ve yansımaları.

Sağlık Ürünleri Pazarlaması

Hastane ve sağlık turizmi sektörü pazarlama çabaları. Aracı kurumlar ve müşteri memnuniyeti. Sağlık sektöründe stratejik planlama.

Stratejik Veri Yönlendirmeli Pazarlama

Piyasa yatırımın getirisinin nasıl ölçeceğinizi, piyasa harcamalarının firmanıza uyarlamayı, piyasa etkisini maksimize etmeyi, sanal pazarlama kanallarını, tüketicileri hayat boyu yönetecek pratik bilgileri bu programda öğrenebileceksiniz.

Tüketici Odaklı Firmalar: Liderlik, Strateji ve Uyarlamalar

Katılımcılar seçilmiş bir küresel pazardaki ülke tecrübelerinden bölgesel iş liderleri davranışlarını belirlemeyi ve tüm dünyadan müşteri kazanmayı öğreneceklerdir.