Faaliyet Alanlarımız

Finans ve Muhasebe

Krizi Yönetmek

Kriz yönetiminde, işinizle ilgili potansiyel tehlikeli alanlarını saptamayı, krize etkin tepki gösterme yetkinliği ve krizleri şansa çevirmek için gerekli becerilerin kazanılması sağlanacaktır.

Kriz Göstergeleri ve Stratejik Kararlar

Kriz dönemi temel göstergelerini anlamak ve yorumlamak, yönetsel ve mali sorunlarla baş etme yetkinliği geliştirmek program amacıdır. Kriz döneminde öncelikler ve krizin yönetimi araçları kazandırılacaktır.

Hissedarlara Değer Yaratmak Amaçlı Kurumsal Finans Stratejileri

Hangi yatırımları yapmanız gerektiği ile ilgili önemli soruları ve cevapları keşfetmeyi, hangi yatırım projelerinin uygulama dışı bırakılması gerektiği program hedefidir. Şirket finans stratejisinin belirlenmesinde hangi faktörlerin belirleyici olduğu farklı şirket yapıları açısından ele alınacaktır.

Finansçı Olmayanlara Finansman Eğitimi

Temel mali tablolar, mali tabloların yorumlanması, mali tabloların uzun dönemi yönetmede kullanılması, finansman ve mali performans konuları ele alınacaktır.

Hissedarlara Değer Yaratma Amaçlı Kurumsal Finans Stratejileri

Program finansal raporları yorumu tecrübesini kazandıracak, yatırımları değerlendirme, değerlendirme yöntemlerini uygulama ve nakit akım ve stok fiyatlandırması hakkında stratejik kararların etkileri öğretilecektir.

Devralmalar ve İşbirlikleri ile Değer Yaratmak

Finans kararlarını alırken mevcut piyasa trendlerini dikkate alma ve stratejik ortaklıklar kurma seçenekleri ele alınacaktır.

Firmalarda Nakit Yönetimi

Nakit yönetimi ve uzun dönemi yönetme, müşteriler, tedarikçiler, bankacılar ve nakit akışı. Nakit akışı ve stratejik karar almak.